Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2012

Malmöbors upplevelse av fem utemiljökaraktärer

Stoltz, Jonathan; Grahn, Patrik; Brundell-Freij, Karin; Björk, Jonas; Skärbäck, Erik

Publicerad i

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, nummer: 2012:10
ISBN: 978-91-87117-09-1
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet