Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2012Öppen tillgång

Arealspotentialer för hävdade våtmarker i Sverige : Rapport från ett projekt inom WWFs utlysning Innovativ naturvård 2012

Helldin, Jan Olof; Berglund, Örjan; Borgegård, Sven-Olof

Nyckelord

arealspotentialen; bioenergi; biogasproduktion; naturvärden; torvmarker; våtmarker

Publicerad i


Utgivare: Centrum för biologisk mångfald, CBM / Sveriges lantbruksuniversitet, SLU