Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2012

Smittspridning via bevattningsvatten

Vågsholm, Ivar

Nyckelord

Food safety, irrigation water quality, public health, epidemiology, vegetables, hygiene

Publicerad i


Utgivare: Sveriges Veterinärförbund

Konferens

Veterinärkongressen 2012

  UKÄ forskningsämne

  Patobiologi
  Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  Miljö- och naturvårdsvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/39507