Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2009Öppen tillgång

Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion

Meiner, Mie; Thomsson, Annica; Bernes, Gun; Ascard, Kristina; Jeppsson, Knut-Håkan

Sammanfattning

I den här rapporten kombineras erfarenheter från studiebesök på gårdar i såväl Sverige som utomlands, med uppgifter från svensk och internationell litteratur som berör inhysning av får. Författarna har gjort studiebesök på 16 svenska gårdar, och dessutom studieresor till Danmark, Norge, Finland och USA. Avsikten är att ge en så heltäckande bild som möjligt av de inhysningsmöjligheter som förekommer, och som skulle vara möjliga i en rationell svensk fårproduktion. Rapporten behandlar produktionsformer, inredning, utrustning och planlösningar samt byggnadens utformning.

Nyckelord

Fårstall; Inhysningssystem; Inredning; Planlösning; Produktionssystem; Ventilation

Publicerad i

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2009, nummer: 2009:1ISBN: 978-91-86373-99-3Utgivare: LTJ-fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • Meiner, Mie

   • Lantbrukets byggnadsteknik [LBT], Sveriges lantbruksuniversitet
   • Thomsson, Annica

    • Lantbrukets byggnadsteknik [LBT], Sveriges lantbruksuniversitet
    • Bernes, Gun

     • Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
     • Ascard, Kristina

      • Lantbrukets byggnadsteknik [LBT], Sveriges lantbruksuniversitet
     • UKÄ forskningsämne

      Jordbruksvetenskap

      Permanent länk till denna sida (URI)

      https://res.slu.se/id/publ/39701