Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2007Öppen tillgång

Mångfald gynnar mångfald : – värdet av sparad död ved och gamla brukade skogar

Hjältén, Joakim; Danell, Kjell; Johansson, Therese; Gibb, Heloise; Alinvi, Ola; Pettersson, Roger; Ball, John; Hilszczanski, Jacek

Publicerad i

Fakta. Skog
2007, nummer: 2007:2
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet