Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Konferensartikel, 2012

Plantprat - Resistens mot bladlöss i korn och vete

Åhman, Inger; Crespo, Leonardo; Ninkovic, Velemir; Glinwood, Robert; Lisbeth, Jonsson

Publicerad i

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2012, nummer: 65, sidor: 12:1 - 12:3
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens


Växjö möte