Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2012Vetenskapligt granskad

Online dosimetri för temoporfin-medierad interstitiell fotodynamisk terapi av prostata på hund

Höglund, Odd; Swartling, Johannes; Hansson, Kerstin; Södersten, Fredrik; Axelsson, Johan; Lagerstedt, Anne-Sofie

Sammanfattning

Bakgrund: Prostatacancer är vanligt förekommande hos män och orsakar fler dödsfall än andra cancerformer, förutom lungcancer. Ca 1 av 6 män får diagnosen prostatacancer under sin livstid (1, 2). Eftersom kirurgisk behandling och strålning av prostatavävnad orsakar biverkningar, framförallt impotens och inkontinens söks alternativa behandlingsmetoder. Interstitiell fotodynamisk terapi (PDT) är ett alternativ till att behandla tumöromvandlad prostatavävnad. Vid PDT bildas cytotoxiska radikaler som orsakar vävnadsnekros. Med hjälp av Spectracures P18-system erbjuds kontrollerad dosering av energimängden som överförs till prostatan. Syftet med denna studie var att verifiera korrelationen mellan energidos, vävnadsrespons och tröskeldos för induktion av nekros i prostata.
Metod: Nio destinationsuppfödda friska beaglar användes i studien. Tre dagar före PDT gavs Temoporfin (Foscan) för fotosensibilisering. Med hjälp av transrektalt ultraljud bedömdes prostatans storlek och dosberäkning utfördes. Sju brakyterapinålar fördes in i prostatan via perineum under guidning av ultraljud och dosberäknad PDT utfördes. Sju dagar efter behandlingen avlivades hundarna.
Resultat: Vid histopatologisk undersökning sågs nekroser i prostatan och förändringar i periprostata-vävnaden. En dos-responskorrelation för induktion av nekros bestämdes till 20-30 J/cm2. Online-dosimetri resulterade i mer fokuserad behandling och mindre skada på omkringliggande vävnad jämfört med PDT utan dosimetri.
Konklusion: Denna studie visar att temoporfin-medierad interstitiell fotodynamisk terapi kan åstadkomma nekros av prostatavävnad. Metoden är en potentiell alternativ behandling till prostatektomi och brakyterapi.

1. National Cancer Institute http://www.cancer.org/Cancer/ProstateCancer/OverviewGuide/prostate-cancer-overview-key-statistics 2. American Cancer Society 2008 Cancer Facts and Figures

Publicerad i

SUF-nytt
2012, nummer: 1, sidor: 34-34 Titel: Urologidagarna 2012 i Örebro - Programbok

Utgivare: Svensk Urologisk Förening

Konferens

Urologidagarna 2012