Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2012Öppen tillgång

Skogsdata 2012 : aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen : tema : skogsodling, skogsvård och avverkning

Nilsson, Per; Cory, Neil; Fridman, Jonas; Kempe, Göran

Nyckelord

Area conditions; Standing volume; Annual volume increment; Site conditions; Forest damage; Forest resources; Forest inventories; Official statistics

Publicerad i

Skogsdata
2012, nummer: 2012
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet