Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2011

En effektiv naturvård

Almstedt Jansson, Malin; Ebenhard, Torbjörn; De Jong, Johnny

Publicerad i

CBM:s skriftserie
2011, nummer: 48, sidor: 12-24 Titel: Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård
ISBN: 978-91-89232-60-0
Utgivare: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet