Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2011

Mångfaldskonventionen och svensk naturvård

Ebenhard, Torbjörn; Almstedt Jansson, Malin; De Jong, Johnny

Publicerad i

CBM:s skriftserie
2011, nummer: 48, sidor: 350-361 Titel: Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård
ISBN: 978-91-89232-60-0
Utgivare: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet