Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2012Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Behaviour of solitary adult Scandinavian brown bears (Ursus arctos) when approached by humans on foot

Moen GK, Støen O-G, Sahlén V, Swenson JE

Publicerad i

PLoS ONE
2012, Volym: 7, nummer: 2, artikelnummer: e31699
Utgivare: Public Library of Science

   SLU författare

   UKÄ forskningsämne

   Skogsvetenskap
   Zoologi

   Publikationens identifierare

   DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0031699

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/40704