Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2013Öppen tillgång

Utvärdering av kontinuitetsskogsbruk för Linköpings kommunskogar

Öhman, Karin; Holmström, Hampus; Nordström, Eva-Maria

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
2013, nummer: 385
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet