Skip to main content
Factsheet, 2012

Ger klöver i vallen nyttigare mjölkfett?

Arvidsson, Katarina

Keywords

mjölkfett; kvävegödsling; fettsyror; rödklöver

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2012, number: 2012:6
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Arvidsson, Katarina (Arvidsson Segerkvist, Katarina)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/40970