Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2012

Att få komma utomhus när man är gammal

Bengtsson, Anna

Publicerad i

Titel: Äldres boende – forskningsperspektiv i norden
ISBN: 978-91-44-07595-2Utgivare: Studentlitteratur