Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2012Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Capture, Anesthesia, and Disturbance of Free-Ranging Brown Bears (Ursus arctos) during Hibernation

Evans, A; Sahlén, V; Støen, Ole-Gunnar; Fahlman, Åsa; Brunberg, Sven; Madslien, K; Fröbert, Ole; Swenson, Jon E; Arnemo, Jon

Publicerad i

PLoS ONE
2012, Volym: 7, nummer: 7, artikelnummer: e40520Utgivare: Public Library of Science