Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2012

Medikamentell immobilisering av dyr

Arnemo, Jon; Söli, NE

Publicerad i

Norsk Veterinaertidsskrift
2012, Volym: 124, nummer: 5, sidor: 1-5