Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2012Öppen tillgång

Brunbjörnars predation på älgkalvar i Norrbottens län - rapport utarbetad på uppdrag av regeringen (L2011/1478)

Kindberg, Jonas; Stoen, Ole-Gunnar; Rauset, Geir Rune; Karlsson, Jens

Nyckelord

brunbjörnar; predation; älgkalvar

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet