Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2011Öppen tillgång

Effekter av ett skogsbruk anpassat till rennäring och naturvård i norra Sverige

Valinger, Erik; Berg, Staffan; Lind, Torgny

Publicerad i

Fakta. Skog
2011, nummer: 30
Utgivare: SLU Publikationstjänst, Sveriges lantbruksuniversitet