Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2013

Den europeiska landskapskonventionen: en dörr till nya sätt att planera och tolka ett kulturellt och naturligt varierat regionalt landskapsarv?

Olwig, Kenneth; Helldin, Jan Olof

Publicerad i

Titel: Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete : Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006–2010/11
ISBN: 978-91-7209-669-1
Utgivare: Riksantikvarieämbetet