Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2012Öppen tillgång

Vilhelmina Model Forest - hållbart skogsbruk med sociala värden.

Carlsson, Julia; Lidestav, Gun

Publicerad i

Fakta. Skog
2012, nummer: 2012:7
Utgivare: SLU, Fakulteten för skogsvetenskap