Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2012Öppen tillgång

Rörflen – erfarenheter från projektet Bioenergigårdar

Palmborg, Cecilia

Sammanfattning

Projektet Bioenergigårdar i ett nytt landskap var ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsen Västerbotten som projektägare och partners från kommuner, jord- och skogsbruksnäringarna, energibolag och SLU. Det hade fyra delprojekt: Skog, Åker Kustland, Åker Inland samt delprojekt FoU där jag var projektledare. De tre senare delprojekten ägnade sig åt energigräset rörflen. Delprojektledarna bidade en Åkergrupp som träffades mer eller mindre regelbundet under projektets gång för att utbyta erfarenheter och planera gemensamma satsningar.

Publicerad i

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2012, nummer: 1, sidor: 22-23 Titel: Grovfoderkonferensen 2012 : Umeå 15 februari 2012 : Sammanfattning av föredrag

Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens

Grovfoderkonferensen 2012

   SLU författare

  • Palmborg, Cecilia

   • Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Ekologi
  Jordbruksvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/41690