Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2013

Birds, laws, and management in Sweden

Danell, Kjell; Bergström, Roger

Publicerad i

Boktitel: Miljörättsliga perspektiv och tankevändor. Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek
ISBN: 978-91-7678-842-4
Utgivare: Iustus förlag