Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2012

Allmogen, vargen och överheten

Myrdal, Janken

Publicerad i

Titel: Svärdet, ordet och pennan: kring människa, makt och rum i nordisk historia
ISBN: 978-952-93-0574-2
Utgivare: Historiska samfundet i Åbo