Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2013

Forskningsprojektet INCLUDE: på gränsen mellan landskapets ekologiska, kulturella och sociala värden

Antonson, Hans; Blicharska, Malgorzata; Göransson, Görgen; Helldin, Jan Olof; Henningsson, Marianne

Publicerad i

Titel: Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete. Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006–2010/11
ISBN: 978-91-7209-670-7
Utgivare: Riksantikvarieämbetet