Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2011Öppen tillgång

Frukt- och grönsaksansvariga om svenska tomater

Tjärnemo, Helene

Sammanfattning

I Tillväxt Trädgård-projektet ”Tomat med smak – sortutveckling och marknadsanpassning” har fruktoch grönsaksansvariga i tjugo butiker fått dela med sig av sina erfarenheter av kvaliteten på svenska vanliga runda lösviktstomater samt berätta om hanteringen av tomater från lastkajen till tomatdisken. Målet med projektet var att ta fram underlag för odlarnas beslut om framtida sortutveckling och marknadsanpassning. Resultat av projektets konsumentundersökning har redovisats i tidigare faktablad (Fernqvist m fl. 2011). Att ta del av de erfarenheter och synpunkter som finns i detaljistledet utgjorde således viktig input till detta större projekt. I detta faktablad ges en sammanfattning av intervjuerna med representanter i butiksledet.

Nyckelord

frukt- och grönsaksansvarig; tomater; svenska

Publicerad i

LTJ-fakultetens faktablad
2011, nummer: 2011:38
Utgivare: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Område Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Företagsekonomi

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/41976