Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2012

Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle : En syntes från Energimyndighetens bränsleprogram 2007-2011

De Jong, Johnny; Akselsson, Cecilia; Berglund, Håkan; Egnell, Gustaf; Gerhardt, Karin; Lönnberg, Lina; Von Stedingk, Henrik; Olsson, Bengt

Publicerad i

ER - Energimyndigheten
2012, nummer: 2012:8
Utgivare: Energimyndigheten