Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2012

Nationell kalkeffektuppföljning 2010-2011 : Uppföljning av första årets provtagning av kalkade sjöar och vattendrag med referenser

Fölster, Jens; Djursäter, Robin
Fölster, Jens (red.)

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för vatten och miljö