Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2010

Kalibrering och validering av jordbruksläckagekoefficienter och beräkning av retention i små sjölösa områden

Orback, Caroline; Wallin, Mats; Blombäck, Karin; Johnsson, Holger; Kyllmar, Katarina; Djodjic, Faruk

Publicerad i

Rapportserie SMED
2010, nummer: 2010:43
Utgivare: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut