Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2009

Förbättrad beräkningsmetodik för retention av fosfor från enskilda avlopp

Olshammar, Mikael; Persson, Tony; Oneill, Courtney; Djodjic, Faruk
Djodjic, Faruk (red.)

Publicerad i

Rapportserie SMED
2009, nummer: 28:2009
Utgivare: SMHI