Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2012Öppen tillgång

Trygghet i bostadsområdets gröna utemiljöer : en kunskapssammanställning

Jansson, Märit; Fors, Hanna; Kristensson, Eva; Gunnarsson, Allan; Lindgren, Therese; Wiström, Björn; Norlin, Måns

Nyckelord

gröna utemiljöer; människolivskvalité; trygghet

Publicerad i


Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Landskapsutveckling och Landskapsarkitektur