Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2012

Toppkonsumenter

Lundström, Karl; Boström, Maria; Königson, Sara; Ovegård, Mikael; Lunneryd, Sven-Gunnar

Publicerad i

Titel: Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten : resurs- och miljööversikt 2012
ISBN: 978-91-87025-20-4
Utgivare: Havs- och vattenmyndigheten