Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2012

Återvinn fler näringsämnen än fosfor i avloppsvatten

Jönsson, Håkan; Hallin, Sara Gates; Bishop, Kevin; Gren, Ing-Marie; Jensen, Erik Steen; Rockström, Johan; Vinnerås, Björn; Strid, Ingrid; Kvarnström, Elisabeth; Bergkvist, Göran

Abstract

För att minska utsläppen av växthusgaser bör vi återvinna fler växt­näringsämnen ur avloppsslammet. Regeringens ensidiga fokus på fosfor i detta avseende riskerar att skada det långsiktiga miljöarbetet. Vi vill skärpa miljömålen och inkludera även ämnen som kväve, kalium och svavel, skriver professorer och forskare från SLU.

Published in

Dagens nyheter
2012, Volume: ?, number: 2012-07-28, pages: 6