Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2013Öppen tillgång

Om ändamålsenliga strukturer och behovet av en planeringshistorisk analys

Qviström, Mattias

Nyckelord

Fysisk planering; Landskapsanalys; FOMA; God Bebyggd Miljö

Publicerad i

LTJ-fakultetens faktablad
2013, nummer: 2013:5
Utgivare: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap