Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2012

Kan optimerad växtnäringssammansättning och - placering till maltkorn generera högre skörd och bättre kvalitet?

Johansson, Eva; Holm, Lena

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:7
Publisher: SLU