Skip to main content
Factsheet, 2012

Kan optimerad växtnäringssammansättning och - placering till maltkorn generera högre skörd och bättre kvalitet?

Johansson, Eva; Holm, Lena

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:7
Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem
Holm, Lena
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43346