Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2013

Fasta körspår – skördepotential och effekt på markstruktur

Arvidsson, Johan; Holm, Lena

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2013, nummer: 125, sidor: 50-53 Titel: Jordbearbetningens årsrapport 2012

Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet