Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2012

Plats för fri äventyrlig fysisk aktivitet

Mårtensson, Fredrika

Published in

Title: Barn i Malmö. Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa

Publisher: Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

  UKÄ Subject classification

  Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
  Landscape Architecture
  Applied Psychology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/43380