Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2012Öppen tillgång

Kiselalger som miljöindikatorer

Kahlert, Maria

Sammanfattning

En femtedel av det syre som vi andas kommer från kiselalger, en grupp organismer som finns i stora mängder i världens oceaner, men också i sötvatten. Kiselalger hittas i den fria vattenmassan men också som påväxt på stenar, växter eller andra föremål. Kiselalger är utmärkta indikatorer på vattenkvaliteten i rinnande vatten och sjöar och används i Europa och många andra länder inom miljöövervakningen.

Nyckelord

kiselalger, miljöövervakning

Publicerad i


Utgivare: SLU, Institutionen för vatten och miljö

  Associerade SLU-program

  Sjöar och vattendrag

  UKÄ forskningsämne

  Miljövetenskap
  Botanik
  Miljöledning

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/43495