Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2011

Fosfit som tillsats i bladmögelbekämpningen

Liljeroth, Erland

Publicerad i

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2011, nummer: 64
Titel: Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 6 och 7 december 2011
Utgivare: Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet