Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 1996

Domesticering av rosenkvitten, Chaenomeles spp.

Rumpunen, Kimmo; Kviklys, Darius

Publicerad i

Verksamhetsberättelse - Balsgård - Avdelningen för hortikulturell växtförädling
1996, nummer: 1992-94, sidor: 99-104
Titel: Verksamhetsberättelse 1992-1994 : Report
Utgivare: Balsgård, Sveriges lantbruksuniversitet