Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2012Öppen tillgång

Det växande sälbeståndet hotar kustfisket i Östersjön.

Königson, Sara

Sammanfattning

Det småskaliga kustnära fisket i Sverige har under de senaste årtiondena utvecklats negativt. En orsak till utvecklingen är säl och fiske konflikten som ökar längs stora delar av Sveriges kust. Laxfisket med fällor i Bottenhavet och Bottenviken har i 20 år haft stora problem men under de senaste åren har sälproblemen i garnfiske efter torsk i centrala och södra Östersjön ökat dramatiskt.

Publicerad i

Fiskeritidskrift för Finland
2012, nummer: 4, sidor: 8-10 Titel: Fiskeritidskrift för Finland

Utgivare: Centralförbundet för Fiskerihushållning