Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2012

Nationell förvaltningsplan för knubbsäl (Phoca vitulina) i Kattegatt och Skagerrak

Königson, Sara; Lunneryd, Sven-Gunnar

Publicerad i


Utgivare: Havs- och vattenmyndigheten