Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2012

Växtplankton

Quintana, Isabel; Sonesten, Lars

Publicerad i

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2012, nummer: 73, sidor: 40-43 Titel: Vänern – årsskrift 2012

Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund