Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2012

Bidrag till kännedom om lavarna på Koster och angränsande öar

Thor, Göran; Hultengren, S; Arvidsson, Lars
Hultengren, S (red.)

Publicerad i

Titel: Dokumentationer av landlevande fauna och flora i Kosterhavets nationalpark och angränsande naturreservat

Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götaland