Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2004

Behovsanpassad bekämpning av skadegörare i jordbruksgrödor 2004

Twengström Eva, Larsson Hans, Sigvald Roland, Andersson Björn, Bång Ulla, Nilsson Christer, Göran Gustafsson, Cecilia Lerenius, Peder Waern, Lennart Johnsson, Stig Andersson, Magnus Sandström, AnnCharlotte Wallenhammar, Marianne Wikström, Torbjörn Ewaldz, Gunilla Lindahl-Larsson, Johan Bjiärsjö

Publicerad i

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
2004,
Utgivare: SLU

   SLU författare

  • Larsson, Hans

   • Institutionen för växtvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
   • Sigvald, Roland

    • Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, Sveriges lantbruksuniversitet
     • Bång, Ulla

      • Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
      • Nilsson, Christer

       • Institutionen för växtvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

      UKÄ forskningsämne

      Livsmedelsvetenskap
      Miljö- och naturvårdsvetenskap
      Jordbruksvetenskap

      Permanent länk till denna sida (URI)

      https://res.slu.se/id/publ/4390