Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2013

Skarven, en fiskätare som är svår att förstå

Boström, Maria

Publicerad i

Fiskeritidskrift för Finland
2013, nummer: 2, sidor: 8-11