Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2012

Vattenkemi i Vänerns tillflöden och utlopp

Sonesten, Lars

Publicerad i

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2012, sidor: 50-59 Titel: Vänern - Årsskrift 2012

Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund

  Associerade SLU-program

  Använder FOMA data
  Biologisk mångfald
  Försurning
  Klimat
  Övergödning
  Sjöar och vattendrag

  UKÄ forskningsämne

  Ekologi
  Miljövetenskap
  Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/43931