Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2010

Vårt uppdrag är utveckling : Hållbar utveckling och regional tillväxt

Asplund, Eva; Hilding-Rydevik, Tuija; Håkansson, Maria; Skantze, Ann

Publicerad i

ISBN: 978-91-85735-20-4
Utgivare: SLU, Institutionen för stad och land