Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bok, 2004

Olika halmmängder till dräktiga suggor och effekter på klövhälsa, välfärd och boxfunktion

Olsson Anne-Charlotte, Svendsen Jörgen

Nyckelord

klövskador; halm; icke lakterande suggor; grupphållning; boxfunktion; stereotypier; bitskador

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT)
2004, nummer: 131
Utgivare: Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi

   SLU författare

  • Svendsen, Jörgen

   • Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
   • Olsson, Anne-Charlotte

    • Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Animal and Dairy Science
   Veterinary Science

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/4432