Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013

Genus och normkritiska perspektiv på undervisning och studiemiljö : Slutrapport till delegationen för jämställdhet i högskolan. Delegationen för jämställdhet i högskolan (U 2009:1)

Powell, Stina
Powell, Stina (ed.)

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet