Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2013

Genus och normkritiska perspektiv på undervisning och studiemiljö : Slutrapport till delegationen för jämställdhet i högskolan. Delegationen för jämställdhet i högskolan (U 2009:1)

Powell, Stina
Powell, Stina (red.)

Publicerad i


Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet